ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა განმეორებითი გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა განმეორებითი გამოცდები 2018 წლის 12 სექტემბერს ჩატარდება. განრიგი აუდიტორიებისა და დროების მითითებით შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილის სახით.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები