ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

2017-18 სასწავლო წლის მიღებისათვის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე ინგლისური ენის ზეპირი გამოცდის განრიგი.

2017-18 სასწავლო წლის მიღებისათვის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე ინგლისური ენის წერითი გამოცდის განრიგი.

საერთაშორისო სერთიფიკატების წარმოდგენის საფუძველზე ინგლისური ენის გამოცდიდან გათავისუფლებულ კანდიდათა სია იხილეთ აქ.

ბანერები