ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი

სამაგისტრო საფეხურზე ინგლისური ენის განმეორებითი ზეპირი სააპელაციო გამოცდა ჩატარდება 14 სექტემბერს, 11:00 საათზე, E 304 აუდიტორიაში.

ბანერები