ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
   
ქადაგიძე გიორგი ფინანსები და საბანკო საქმის  მიმართულებით
ჭიაბერაშვილი ზურაბ ფილოსოფიის მიმართულებით
ვერულავა თენგიზ ჯანდაცვის და დაზღვევის მიმართულებით
ყაველაშვილი ნიკოლოზი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით


ასოცირებული პროფესორები  
   
ქობელაშვილი დარეჯანი ფიზიოლოგის (ნორმალური სპორტის) მიმართულებით
ლებანიძე სოფიო ბიზნესის ადმინსიტრირების მიმართულებით
ჩხიკვიშვილი მარინე სპორტის კვლევების მიმართულებით
როგავა მაია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
აბაშიშვილი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ისაკაძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ხიშტოვანი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ქოიავა ნიკოლოზ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
გიორგი ბეგაძე ტურიზმის მიმართულებით
პატარაია ნინო ინოვაციური მენეჯმენტის მიმართულებით
შელეგია ნატალია კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით
ალექსანდრე ასათიანი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
გიორგი დანელია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ირაკლი კაჭარავა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 
ქემერტელიძე გიორგი ტურიზმის მიმართულებით
გიორგი პაპავა ეკონომიკის მიმართულებით
თამარ მაღალაშვილი მარკეტინგის მიმართულებით


ასისტენტ-პროფესორები  
დალაქიშვილი მარიამ კვლევის მეთოდების მიმართულებით

ბანერები