ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოფიო გაბისონია

სოფიო გაბისონია

პოზიცია: ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამების სპეციალისტი

გამოცდილების აღწერილობა: სოფიო გაბისონია 2009 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვადასხვა პოზიციაზე, კერძოდ: 2009-2011 წლებში იყო სასწავლო პროცესების ადმინისტრირების ხელმძღვანელის თანაშემწე; 2011-2012 წლებში - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის რეგისტრაციის ოფისის ხელმძღვანელის თანაშემწე; 2012-2015 წლებში - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი; ხოლო 2015 წლიდან დღემდე ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამების სპეციალისტია.

სოფიო გაბისონიას აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი დიზაინის განხრით.

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge
➳  ოთახის N E405

 

ბანერები