ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქეთევან მცხეთლიშვილი

ქეთევან მცხეთლიშვილი

პოზიცია: შიდა და გარე ტრანსკრიპტების კოორდინატორი

გამოცდილების აღწერილობა: ქეთევან მცხეთლიშვილი 2012 წლიდან დღემდე მუშაობს ბიზნესის სკოლის შიდა და გარე ტრანსკრიპტების კოორდინატორად, 2007-2012 წლებში მუშაობდა სასწავლო დეპარტამენტში მთავარ სპეციალისტად, 2006-2012 წლებში - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის თანაშემწედ, 1990-2006 წლებში - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი სწავლების დეკანის თანაშემწედ, ხოლო მოგვიანებით, იმავე პოზიციაზე - ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.

ქეთევან მცხეთლიშვილმა დაამთავრა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი სკოლამდელი აღზრდის ფსიქოლოგიის და მეთოდისტის კვალიფიკაციით.

საკონტაქტო ინფორმაცია
 
ketevan_mtskhetlishvili@iliauni.edu.ge

ბანერები