ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნინო რუაძე

ნინო რუაძე

პოზიცია: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

გამოცდილების აღწერილობა: ნინო რუაძე 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორის პოზიციაზე. 2008-2010 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორის თანაშემწე, ხოლო 2010-2015 წლებში - ბიზნესის სკოლის საქმის წარმოების კოორდინატორი.

ნინო რუაძემ 2007 წელს დაამთავრა საბანკო საფინანსო ინსტიტუტი საბანკო-საფინანსო საქმის სპეციალობით და მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ nino.ruadze@iliauni.edu.ge
➳ ოთახის № E305

ბანერები