ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაია რამიშვილი

მაია რამიშვილი

პოზიცია: ფინანსური კოორდინატორი

გამოცდილების აღწერილობა: მაია რამიშვილი 2012 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში ფინანსურ კოორდინატორად, 2006-2012 წლებში მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო დეპარტამენტში, ხოლო 2004-2006 წლებში - სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგის კათედრაზე პროგრამის ხელმძღვანელის თანაშემწედ. 2000-2004 წლებში ის იყო სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრაზე უფროსი ლაბორანტი, ხოლო 1996-2000 წლებში - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის დეკანის თანაშემწე.

მაია რამიშვილმა 1996 წელს დაამთავრა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით და მიენიჭა ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ maia_ramishvili@iliauni.edu.ge
➳ ოთახის № E 302

ბანერები