ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისია

მისია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიაა, გახდეს მსოფლიო დონის კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თავის სტუდენტებს მისცემს ღირებულ ცოდნას, შეუქმნის აღიარებულ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ სასწავლო გარემოს, ხელს შეუწყობს კრიტიკული, ანალიტიკური, ეთიკური, შემოქმედებითი უნარების განვითარებას სტუდენტებში და შექმნის ცოდნაზე დაფუძნებულ საზოგადოებას, რომელიც მზად იქნება, ღირსეულად უპასუხოს 21-ე საუკუნის გამოწვევებს.

ბანერები