ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რა ნაბიჯები უნდა გავიარო Covid-19 საწინააღდეგო ვაქცინაციის გასაკეთებლად?

რა ნაბიჯები უნდა გავიარო Covid-19 საწინააღდეგო ვაქცინაციის გასაკეთებლად?

 

 

ბანერები