ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონტაქტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5    
თბილისი 0162, საქართველო                            

(+995 32) 222 00 09
ფაქსი: (+995 32) 223 10 26

info@iliauni.edu.ge

                                                                              
ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტს  თბილისში აქვს 12 სასწავლო კორპუსი.

 

 

 

 

 

ბანერები