ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები - SDSU საქართველოს საერთაშორისო აკრედიტაციის საბაკალავრო პროგრამებზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკრედიტაციის საბაკალავრო პროგრამების (ელექტრული ინჟინერია, კომპიუტერული ინჟინერია) ასარჩევად, შემოხაზე 01005.

2017 წელს აღნიშნულ პროგრამებზე ადგილების რაოდენობა 125-ია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ადგილების რაოდენობა

ელექტრული ინჟინერია

0100501        

65

კომპიუტერული ინჟინერია 

0100502        

60


ჩასაბარებელი გამოცდები            წონა        კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
ქართული ენა და ლიტერატურა          1  
ზოგადი უნარები  3 40%+1
უცხო ენა  2 75%+1
ან მათემატიკა   6

50%+1
ან ფიზიკა  6 40%+1

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

აღნიშნულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი სასწავლი წლის ბოლოს მოეთხოვებათ TOEFL-ის გამოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან.


სწრაფი ბმულები

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები