ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნესის სკოლის ასარჩევად შემოხაზე 01002
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის ბიზნესის სკოლა საბაკალავრო პროგრამებზე 1200 პირველკურსელს მიიღებს.

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა

   შემოხაზე           

   ადგილების რაოდენობა        

ბიზნესის ადმინისტრირება
(მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი) 
                          

    0100201

1200

კულტურის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

ჩასაბარებელი გამოცდები წონა  
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა  
/ფიზიკა/ ქიმია/ ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება   

 2
ბანერები