ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოსამზადებელი ცენტრის ტრენერები

მოსამზადებელი ცენტრის ტრენერები

მარი დგებუაძე, ზოგადი უნარების მოდულის ტრენერი მრავალწლიანი გამოცდილებით

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის კითხულობს სალექციო კურსებს ლოგიკაში, კვლევის მეთოდებში, უმაღლეს მათემატიკაში, აკადემიურ წერაში; ავტორია კურსებისა: GRE, GMAT და SAT.

ეკა ჩიკვაიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მოდულის ტრენერი მრავალწლიანი გამოცდილებით
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი; 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და 4 მონოგრაფიის ავტორი

ბანერები