ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოდული 1 - ზოგადი უნარები

მოდული 1 - ინტენსიური კურსი ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარების ტექნიკებში

მოდულის მიზანია, გაგაცნოთ ზოგადი უნარების გამოცდაზე გამოყენებული GRE ტიპის ტესტის უმოკლეს დროში ეფექტურად შესრულების სტრატეგიები.

მოდული მოიცავს შემდეგ კომპეტენციებს:

ვერბალური ნაწილი:

 • ანალოგიები; წინადადებების შევსება

რთული მაგალითების გაანალიზების გზით, დაეუფლებით მსგავსი დავალებების შესრულების ტექნიკას.

 • ლოგიკა
  ტრენერის დახმარებით, აითვისებთ ტესტის შემადგენლობაში არსებული ყველა ტიპის ლოგიკური ამოცანის ამოხსნის სტრატეგიას.
 • წაკითხულის გააზრება
  გაგაცნობთ ტექსტის სწრაფად და ეფექტურად დამუშავების სტრატეგიებს. გავარჩევთ ტიპური მაღალი სირთულის ტექსტებს და კითხვებზე სწორი პასუხის მიგნების საშუალებებს.

მათემატიკური ნაწილი:

 • რაოდენობრივი შედარება
 • ამოცანები
 • მონაცემთა საკმარისობა
 • მონაცემთა ანალიზი

მოდულის ხანგრძლივობა: 3 საათი

მოდულის გავლის შემდეგ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან მიიღებთ შესაბამის სერტიფიკატს.

თუ გსურთ მოდულის გავლა, შეავსეთ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის:

pr@iliauni.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 222 00 09 (352)

ბანერები