ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესიული

პროფესიული

სატელევიზიო სასწავლო ცენტრი

მიღება ილიაუნის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრში

ფოტოგრაფია  - ფოტოგრაფიის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
კინოტელერეჟისურა  - კინოტელე რეჟისორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
მონტაჟის რეჟისურა - მონტაჟის რეჟისორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
საოპერატორო ხელოვნება - საინფორმაციო პროგრამის ოპერატორ-მემონტაჟის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
ჟურნალისტიკა  - ტელერადიორეპორტიორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

თეატრალური ცენტრი

დრამის რეჟისორ-რეპეტიტორი IV
დრამის რეჟისორ-რეპეტიტორი V
თეატრისა და კინოს მხატვარ-დეკორატორი IV 
თეატრისა და კინოს მხატვარ-დეკორატორი V

სასცენო ხელოვნების ოსტატი IV
სასცენო ხელოვნების ოსტატი V
სცენის მულტიმედია–დიზაინი IV
სცენის მულტიმედია–დიზაინი V

2013 წლის აკრედიტებული პროგრამები

ფოტოგრაფია
ჟურნალისტიკა
კინოტელერეჟისურა
მონტაჟის რეჟისურა
საოპერატორო ხელოვნება

 

ბანერები