ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე

ინგლისური ენის B2  დონის ცოდნის დამადასტურებელი გამოცდის  შედეგები იხილეთ აქ.

დოქტორანტობის კანდიდატმა საპრეტენზიო განაცხადი ინგლისური ენის გამოცდის შედეგების შესახებ უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 15 თებერვალს 10:00-დან 14:00 საათამდე, ელექტრონულ მისამართზე phd@iliauni.edu.ge

მნიშვნელოვანია! ინგლისური ენის გამოცდაში მიღებული ქულა არ განსაზღვრავს დოქტორანტობის კანდიდატის ერთიან საბოლოო სარეიტინგო ქულას. პროგრამაზე მიღებისათვის კანდიდატის ერთიანი სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება კვლევითი განაცხადის და ზეპირი გამოცდის კომპონენტებში მიღებული სარეიტინგო ქულების ჯამით.

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით გამოქვეყნდება 2020 წლის 15 თებერვალს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რუბრიკაში „სწავლა/დოქტორანტურა/მიღება დოქტორანტურაში“

ინგლისური ენის გამოცდაში გამსვლელი ქულის (60 და მეტი) დაგროვების შემთხვევაში, აპლიკანტი გადადის მე-3 ეტაპზე.

 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით:

ლიკა ნოზაძე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საქმისმწარმოებელი

ელ.ფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

ტელ.: 2 22 00 09 (206)

ბანერები