ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდა - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე

ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი

იმ აპლიკანტთათვის, რომლებიც წარმატებით გადალახავენ გარე მობილობის ფარგლებში (მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა, ფსიქოლოგიის მიმართულება) სარეგისტრაციო ეტაპს (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული რეგისტრაცია 11, 12 და 13 თებერვალს), ინგლისური ენის (B2 დონის) გამოცდა ჩატარდება 14 თებერვალს, 12:00 საათზე F411 აუდიტორიაში ( ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 )

აპლიკანტები გამოცდამდე 15 წუთით ადრე უნდა გამოცხადდნენ და იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (პირადობის მოწმობა).

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://iliauni.edu.ge/ge/study/phd/migeba-doqtoranturashi/gare-mobiloba-mecnierebata-da-xelovnebis-fakultetis-sadoqtoro-programaze1.page

ბანერები