ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის განრიგი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამების  ზეპირი გამოცდის განრიგი.

ბანერები