ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რატომ უნდა ავირჩიო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა?

რატომ უნდა ავირჩიო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა?

 • ჩვენი პროგრამა დაფუძნებულია მასწავლებლის პროფესიისადმი თანამედროვე მოთხოვნებზე;
 • ჩვენ გვყავს მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი;
 • ჩვენთან სტუდენტები და პროფესორები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან;
 • მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ადგილობრივ და უცხოელი ექსპერტებთან;
 • ჩვენი პროგრამა პრაქტიკული უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული;
 • სტუდენტებს ვთავაზობთ სასკოლო პრაქტიკის თანამედროვე მოდელს;
 • მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ზოგადასაგანმანათლებლო სკოლებთან, მუზეუმებთან, დაცულ ტერიტორიებთან და სხვა;
 • გვაქვს თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 • ჩვენ შემოგთავაზებთ თქვენთვის მორგებულ სწავლების რეჟიმს;
 • ჩვენ ვიყენებთ სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულ ელექტრონული მართვის სისტემას;
 • ჩვენს კურსდამთავრებულებს აქვთ დასაქმების მაღალი შანსი.

პროგრამის სრული აღწერა და პროგრამის ფარგლებში შემოთავაზებული კურსების ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები