ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რომელი საგნის მასწავლებლებს ამზადებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღნიშნული პროგრამით?

რომელი საგნის მასწავლებლებს ამზადებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღნიშნული პროგრამით?

პროგრამა ამზადებს შემდეგი საგნის მასწავლებლებს:

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

სამოქალაქო განათლება (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

→ 

ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

→ 

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

→ 

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)

 

ბანერები