ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო  ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
14 დეკემბერი, 2018
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
 ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
14 დეკემბერი, 2018
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო  ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
11 დეკემბერი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის ...
 აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები _ 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე მიღება
10 დეკემბერი, 2018
აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები _ 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ...
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო  ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
5 დეკემბერი, 2018
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
 ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
4 დეკემბერი, 2018
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
გერმანული ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
3 დეკემბერი, 2018
გერმანული ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
უცხო ენის გამოცდების განრიგი -  მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
1 დეკემბერი, 2018
უცხო ენის გამოცდების განრიგი - მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
ბანერები