ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამა უჯრედული ნეირომეცნიერებები - ზეპირი გამოცდის თარიღი  და ადგილმდებარეობა
19 მარტი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამა უჯრედული ნეირომეცნიერებები - ზეპირი გამოცდის თარიღი ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამაზე - უჯრედული ნეირომეცნიერება  მისაღები კვლევითი განაცხადების შეფასებები
14 მარტი, 2018
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ციფრული ჰუმანიტარიის სტრუქტურირებულ სადოქტორო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
10 მარტი, 2018
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ციფრული ჰუმანიტარიის სტრუქტურირებულ სადოქტორო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
10 მარტი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო ...
შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტრუქტურირებულ სადოქტორო პროგრამაზე - ციფრული ჰუმანიტარია
9 მარტი, 2018
შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტრუქტურირებულ სადოქტორო პროგრამაზე - ...
შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე - უჯრედული ნეირომეცნიერება
9 მარტი, 2018
შიდასაუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე ...
შიდა მობილობა ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე გადასვლის შესახებ 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
7 მარტი, 2018
შიდა მობილობა ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე ...
მიღება  რიგგარეშე მობილობის ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ისტორიის და ფილოლოგიის მიმართულებებზე
ახალი ამბები
მიღება რიგგარეშე მობილობის ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ...
ბანერები