ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები

გიდის ვაკანსია ტურისტულ სააგენტო ''VisitGeorgia''-ში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
გიდის ვაკანსია ტურისტულ სააგენტო ''VisitGeorgia''-ში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის არქივში
ახალი ამბები
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის არქივში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ილიაუნის კანცელარიის ვაკანსია ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ილიაუნის კანცელარიის ვაკანსია ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
ახალგაზრდა ინჟინერთა დასაქმების პროგრამა
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ახალგაზრდა ინჟინერთა დასაქმების პროგრამა
სტიპენდია მომავალი ინჟინრებისათვის
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტიპენდია მომავალი ინჟინრებისათვის
ბანერები