ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები

კოპანიის RSM ბიზნესის კონსულტანტის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
კოპანიის RSM ბიზნესის კონსულტანტის ვაკანსია
აშშ-ის საელჩოს ვიზა ასისტენტის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
აშშ-ის საელჩოს ვიზა ასისტენტის ვაკანსია
სტაჟირება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სტაჟირება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის
ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერის ვაკანსია
კომპანიის UGT სტაჟირების პროგრამა
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
კომპანიის UGT სტაჟირების პროგრამა
ორგანიზაცია UNICEF-ის მონაცემებისა და კვლევის კონსულტანტის ვაკანსია
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ორგანიზაცია UNICEF-ის მონაცემებისა და კვლევის კონსულტანტის ვაკანსია
სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ სტაჟირება ფარმაცევტული აღრიცხვის ოპერატორის პოზიციაზე
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ სტაჟირება ფარმაცევტული აღრიცხვის ოპერატორის პოზიციაზე
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ბანერები