ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო

ვაკანსიები სტუდენტებისთვის

საჯარო სამსახურის ბიურომ დაიწყო სტაჟირების პროგრამის მე-11 ეტაპი. 

პროექტის ფარგლებში დამამთავრებელი კურსის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სტაჟირება გაიარონ სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურში.

პროგრამაში მონაწილეობის საშუალება აქვთ:

• ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს.
• მაგისტრატურის სტუდენტებს.
• დოქტორანტურის სტუდენტებს.
• პირებს, რომლებმაც დაამთავრეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არაუმეტეს ორი წლის წინ.

პროგრამაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა:

• მაღალი აკადემიური მოსწრება, რომელიც განისაზღვრება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ "B" (81-90%) - ძალიან კარგი).
• პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ თანხმობის ფორმაზე ხელის მოწერა.

თანხმობის შესახებ განაცხადი:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა 2 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით ხელი უნდა მოაწერონ თანხმობის ფორმას, რისთვისაც საჭიროა მობრძანდეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის F 105 ოთახში (ქ. ჩოლოყაშვილი N3/5), ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით, 11:00-დან 20:00 საათამდე.

დამატებით ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების პროგრამის ვებ-გვერდს: http://stajireba.gov.ge/

ცხელი ხაზი: (+995 32) 2197755

ბანერები