ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის სკოლაში საჯარო ეკონომიკის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
სამართლის სკოლაში საჯარო სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
სამართლის სკოლაში კერძო სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის სკოლაში ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე მათემატიკის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევების მიმართულებით პროფესორის ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკული კვლევების მიმართულებით ასოცირებული ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე ცხადდება კონკურსი ორ ვაკანსიაზე
ბანერები