ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე ნეირობიოლოგიის მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამოცხადდა კონკურსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
ვაკანსია ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის კლინიკური მენეჯერის პოზიციაზე
განცხადებები
ვაკანსია ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის კლინიკური მენეჯერის პოზიციაზე
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
2016 წლის 4 იანვრიდან გამოცხადდა კონკურსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2015 წლის 30 იავრიდან გამოცხადდა კონკურსი ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის სკოლაში სასოფლო სამეურნეო ეკონომიკის (აგროეკონომიკა) მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის სკოლაში მიკროეკონომიკის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბანერები