ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
30 იანვარი, 2019
ვაკანსია ქცევითი თერაპევტის პოზიციაზე
17 დეკემბერი, 2018
ვაკანსია მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სასწავლო პროცესის კოორდინატორის პოზიციაზე
ახალი ამბები
ვაკანსია აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის ბუღალტრის თანამდებობაზე
კონკურსები
ვაკანსია თეატრის ტექნიკური დირექტორის თანამდებობაზე
კონკურსები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის ვაკანსია
ვაკანსია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის რეგისტრატორის თანამდებობაზე
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ვაკანსია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის რეგისტრატორის თანამდებობაზე
ვაკანსია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგის თანამდებობაზე
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ვაკანსია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგის თანამდებობაზე
ბანერები