ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე მარკეტინგის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე მედიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე ეკონომიკის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე ფიზიკის მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის ...
ბანერები