ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

კოლუმბიის მთავრობის სტიპენდიები

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

კოლუმბიის მთავრობა უცხოელ მოქალაქეებს სთავაზობს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს კოლუმბიის უნივერსიტეტებში 2017 აკადემიური წლის მეორე სემესტრისთვის. სტიპენდიამოიცავს ჩარიცხვის ხარჯებს, ყოველთვიურ სტიპენდიას, სამედიცინო დაზღვევას, პირველადი მოწყობის ხარჯებს, სახელმძღვანელოებს და ვიზის ღირებულებას.

ეს ინიციატივა მიმართულია უცხოელი პროფესიონალებისთვის, რომელთა ასაკი 50 წელზე ნაკლებია და აქვთ მინიმუმ ერთწლიანი პროფესიული გამოცდილება საკუთარ სწავლების სფეროში.აუცილებელია ესპანური ენის ფლობა, ვინაიდან შემოთავაზებული აკადემიური პროგრამები მიმდინარეობს ესპანურ ენაზე.

მოთხოვნებისა და პირობების ნახვა შესაძლებელია ბმულზე: http://ow.ly/LaLz30aja2Q  

დამატებითი სახის მოთხოვნების ან ინფორმაციისათვის, ასპირანტებს შეუძლიათ გამოიყენონ
ელექტრონული საფოსტო მისამართი: vqueruz@icetex.gov.co

 
ბანერები