ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

გაცვლითი პროგრამა ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

ახალი ამბები

გამოცხადდა კონკურსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის სტუდენტების
 მობილობისთვის ტალინისტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (ესტონეთი).

მობილობის განხორციელების პერიოდია 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრი.

პროგრამა სრულად აფინანსებს სწავლის საფასურს. მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯს ფარავს სტუდენტი.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

დამატებითი შეკითხვებით მიმართეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლას.

ელფოსტა: mgiorgobiani@iliauni.edu.ge

ბანერები