ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონკურსი „მესაუბრე მეცნიერებაზე (Parle-moi science)“
ახალი ამბები
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კონკურსი „მესაუბრე მეცნიერებაზე (Parle-moi science)“
Allianz-ის სტიპენდიები მაგისტრანტებისთვის გერმანიაში
ახალი ამბები
Allianz-ის სტიპენდიები მაგისტრანტებისთვის გერმანიაში
საფრანგეთის „SCIENCE PO“ ცენტრის სტიპენდიები სადოქტორო საფეხურზე
ახალი ამბები
საფრანგეთის „SCIENCE PO“ ცენტრის სტიპენდიები სადოქტორო საფეხურზე
პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სასტიპენდიო პროგრამა
განცხადებები
პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სასტიპენდიო პროგრამა
მიღება ეჟენ იონესკოს სასტიპენდიო პროგრამაზე
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
მიღება ეჟენ იონესკოს სასტიპენდიო პროგრამაზე
ახალი ამბები
ვიშეგრადის ფონდის სტიპენდიები სტუდენტებისათვის
სემინარი და აკადემიური წერის ონლაინ-პროგრამა საჯარო პოლიტიკის კვლევაში ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტისგან
28 ნოემბერი, 2016
სემინარი და აკადემიური წერის ონლაინ-პროგრამა საჯარო პოლიტიკის კვლევაში ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტისგან
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტიპენდიები
ახალი ამბები
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტიპენდიები
ბანერები