ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

ხაზარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა
კონკურსები
ხაზარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა
ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის
გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის კონკურსი 2017-2018 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე
ახალი ამბები
გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის კონკურსი 2017-2018 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე
ახალი ამბები
2017-2018 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობა და ოდენობები ცნობილია
საბერძნეთის სასტიპენდიო პროგრამა 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
საბერძნეთის სასტიპენდიო პროგრამა 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა
კოლუმბიის მთავრობის სტიპენდიები
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
კოლუმბიის მთავრობის სტიპენდიები
გაცვლითი პროგრამა ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში
ახალი ამბები
გაცვლითი პროგრამა ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში
ბანერები