ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემინარები

სემინარები
სემინარი - საქართველოს მოსახლეობის ენერგეტიკული მოხმარება
სემინარები
სემინარი თემაზე - საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება ენერგეტიკის სექტორში
ღონისძიებები
სემინარი საქართველოს გაწევრიანებაზე ენერგეტიკულ გაერთიანებაში
სემინარები
სემინარები კვლევითი პოტენციალის გასაძლიერებლად
სემინარები
სემინარები კვლევითი პოტენციალის გასაძლიერებლად
სემინარები
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა და გერმანიის თეოდორ ჰეუსის კოლეჯის საერთაშორისო სემინარების პროგრამა
ღონისძიებები
სემინარები: ენა, დისკურსი, იდეოლოგია
სემინარები
საერთაშორისო საზაფხულო სემინარები თეოდორ ჰოისის კოლეჯში (გერმანია)
ბანერები