ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლე

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა რაოდენობრივი კვლევა ბიზნესის სკოლის 2016 წლის კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. აღნიშნული წლის კურსდამთავრებულთა 80% სწავლის დასრულებიდან 1 წლის მანძილზე დასაქმდა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მათგან 63% საკუთარი პროფესიით მუშაობს.

პროფესიით დასაქმებულთა მაჩვენებელი 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით თითქმის 10%-ით არის გაუმჯობესებული.

ბანერები