ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

საჯარო ლექცია „ეთნიკურობა, კლასი და ეთიკური კითხვა ისრაელის პროფესიულ სწავლებაში"

ღონისძიებები

20 ივნისს, 18.00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის S201/202 ოთახში გაიმართება ისრაელელი მეცნიერის, ჰაიფას უნივერსიტეტის თანამშრომლის, ავიჰუ შოშანას (Avihu Shoshana) საჯარო ლექცია „ეთნიკურობა, კლასი და ეთიკური კითხვა ისრაელის პროფესიულ სწავლებაში" (''Ethnicity, Class and Ethical Reading of Vocational Education in Israel '').

მოხსენება წარმოადგენს ავტორის ვრცელი გამოკვლევის ნაწილს, რომელიც შეეხება ისრაელის პროფესიულ სკოლებში კულტურის, განათლებისა და სუბიექტურობის ურთიერთმიმართებას. კვლევა განხორციელებულია ეთნოგრაფიული მონაცემების „ღრმა“ ინტერვიუების საფუძველზე, ისრაელის პროფესიულ სკოლებში „სუბიექტად ქცევის“ პროცესების ანალიზზე.

სამუშაო ენა: ინგლისური

დრო: 20 ივნისი, 18.00 საათი

ადგილმდებარეობა: S201/202 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №3), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები