ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

პროექტ LeAGUe-ის დასკვნითი კონფერენცია

ღონისძიებები

2017  წლის 13 ივნისს, 10:00  საათზე,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  G106  აუდიტორიაში  გაიმართება ტემპუსის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტ  LeAGUe-ის  დასკვნითი კონფერენცია.

პროექტის  მთავარი  მიზანია  უწყვეტი  განათლების  პროგრამების  განვითარება საქართველოში, უკრაინასა და სომხეთში. პროექტის კოორდინატორია ლინეუსის უნივერსიტეტი (შვედეთი).

პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის ვებ. გვერდზე http://tempusleague.eu/.

დრო: 13 ივნისი, 10:00 საათი

ადგილმდებარეობა: G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ.N3), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები