ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

დოქტორანტ კახა ბიწკინაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

19 თებერვალს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ კახა ბიწკინაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პროცესირების გავლენა გენმოდიფიცირებული და არამოდიფიცირებული მცენარეების დეტექციაზე საკვებში“ დაცვა.

ბანერები