ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

საჯარო დისკუსია „სამოქალაქო საზოგადოების როლი საქართველოში“
ღონისძიებები
საჯარო დისკუსია „სამოქალაქო საზოგადოების როლი საქართველოში“
Საჯარო ლექცია „სკანდინავიის მთის ეკოსისტემის ხანგრძლივი კვლევის შედეგების მიმოხილვა“
ღონისძიებები
29 იანვარი, 2020
Საჯარო ლექცია „სკანდინავიის მთის ეკოსისტემის ხანგრძლივი კვლევის შედეგების მიმოხილვა“
საინფორმაციო შეხვედრა ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ვაკანსიების შესახებ
22 იანვარი, 2020
საინფორმაციო შეხვედრა ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ვაკანსიების შესახებ
საჯარო ლექცია „სტრესისა და ტრავმის მიმდინარე კვლევები ლიეტუვაში: პრევალენტობა და მკურნალობის გამოწვევები“
ღონისძიებები
20 იანვარი, 2020
საჯარო ლექცია „სტრესისა და ტრავმის მიმდინარე კვლევები ლიეტუვაში: პრევალენტობა და მკურნალობის გამოწვევები“
მოხსენება ჩეხეთში არსებული სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ
ღონისძიებები
22 იანვარი, 2020
მოხსენება ჩეხეთში არსებული სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების შესახებ
ნიდერლანდური ენისა და კულტურის ცენტრის საინფორმაციო შეხვედრა სტიპენდიებთან დაკავშირებით
ღონისძიებები
22 იანვარი, 2020
ნიდერლანდური ენისა და კულტურის ცენტრის საინფორმაციო შეხვედრა სტიპენდიებთან დაკავშირებით
PR TALKS PR TALKS – გია ჭანტურიას საჯარო ლექცია და დისკუსია
ღონისძიებები
PR TALKS PR TALKS – გია ჭანტურიას საჯარო ლექცია და დისკუსია
Validate  – ინტენსიური იდეაციისა და სტარტაპბუთქემფი
ღონისძიებები
Validate – ინტენსიური იდეაციისა და სტარტაპბუთქემფი
ბანერები