ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განცხადებები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა პოლონეთში
5 იანვარი, 2016
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა პოლონეთში
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
უნგრეთის მთავრობის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთობლივი საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის განცხადება
განცხადებები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის განცხადება
ახალი ამბები
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამა
ახალი ამბები
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს სტაჟირების პროგრამა
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ბორლაუგის სახელობის სასტიპენდიო პროგრამა საქართველოში
ახალი ამბები
ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის
ახალი ამბები
ეჟენ იონესკოს სახელობის სადოქტორო და პოსტსადოქტორო სტიპენდიები 2015- 2016 წლისთვის
ბანერები