ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ხაზარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა

ახალი ამბები

ხაზარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში ცხადდება მიღება ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურებზე 2020-2021 სასწავლო წლისათვის. სტიპენდიების მიღება შესაძლებელია შემდეგ აკადემიურ მიმართულებებზე: 

  • ინჟინერია და გამოყენებითი მეცნიერებები; 

  • ეკონომიკა და მენეჯმენტი;

  • ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები;

  • განათლების ადმინისტრირება.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 აპრილი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: http://international.khazar.org/how-to-apply/


კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს: 

E-mail: international@khazar.org

Tel: (+99412) 421 79 16 (ext. 240)

ბანერები