ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სტიპენდიანტთა შერჩევის განახლებულ წესი

ახალი ამბები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბჭომ 2020 წლის 11 მარტის 14 სხდომაზე დაამტკიცა სტიპენდიატთა შერჩევის განახლებული წესი. 
აღნიშნული წესის და განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გაუქმდა სტუდენტებისათვის განსაზღვრული ექსტრაკურიკულარული აქტივობების კომპონენტი და სტიპენდიანტების რეიტინგული სიის შედგენისას გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი.

აქვე გაუწყებთ, რომ ახალი წესის შესაბამისად, სტიპენდიის გაცემა დაიწყება 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრიდან  2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით

დანართი - სტიპენდიანტთა შერჩევის განახლებული წესი - 11.03.2020

ბანერები