ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017 – 2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:


მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები 


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები 


ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები 


სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები 


სწრაფი ბმულები

ბანერები