ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების აპელაციის გამოცდის განრიგი

ახალი ამბები

აპლიკანტებს, რომლებმაც წარმოადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით, საშუალება ეძლევათ, გაიარონ განმეორებითი ზეპირი გამოცდა საპრეტენზიო კომისიების წინაშე.

გთავაზობთ, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების აპელაციის გამოცდების განრიგს.

აპელაციის გამოცდა ჩატარედება 26 სექტემბერს, ZOOM-ის პლატფორმით, გამოცდაზე შემოსასვლელი ბმულს, აპლიკანტები მიიღებენ 25 სექტემბერს.

ბანერები