ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

კონკურსი „შეჯიბრება ფედერალისტური წერილების კითხვაში"

ახალი ამბები

2019 წლის 27 ივნისს გაიმართა კონკურსის „შეჯიბრება ფედერალისტური წერილების კითხვაში" გამარჯვებულთა დაჯილდოება. სამართლის სკოლის დეკანმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ირაკლი ფორჩხიძემ გამარჯვებულ სტუდენტებს სერტიფიკატები და წიგნის სახლ „ლიგამუსის“ ვაუჩერები გადასცა. 

ფედერალისტთა კლუბის მიერ ორგანიზებული კონკურსი „შეჯიბრება ფედერალისტური წერილების კითხვაში" 25 ივნისს ჩატარდა.  

ბანერები