ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები

ახალი ამბები

პირველადი შედეგების სანახავად ეწვიეთ ბმულს:

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი – https://bit.ly/2lI3DiM

  • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი – https://bit.ly/2mcfki1

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი – https://bit.ly/2kDpGqs

  • სამართლის სკოლა – https://bit.ly/2k32aTA

საპრეტენზიო განაცხადების შემოტანისთვის საჭირო ინფორმაცია და სხვა დეტალები მაგისტრატურაში გამოცხადებული მიღების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ:

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი https://bit.ly/2lPeHud

  • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი https://bit.ly/33NPEt8

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი https://bit.ly/2Zx8KVm

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება 2019 წლის 17 სექტემბერს.

გისურვებთ წარმატებას!

ბანერები