ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

დოქტორანტ ლია წვერავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ახალი ამბები

4 ივნისს, 15 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ლია წვერავას სადისერტაციო ნაშრომის „მიო-ინოზიტოლის მოკლე და გრძელვადიანი ეფექტები კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზის ბიოქიმიურ და ქცევით ცვლილებებზე“ დაცვა.

დრო: 4 ივნისი, 15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №1)

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები