ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

გრაფიკული დიზაინის ონლაინკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის
ახალი ამბები
გრაფიკული დიზაინის ონლაინკურსი სკოლის მოსწავლეებისთვის
„არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ
ახალი ამბები
„არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ
მასწავლებლის მომზადების საგანმანთლებლო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანთლებლო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარებისა და შედეგების გამოცხადების ვადები
ახალი ამბები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარებისა და შედეგების გამოცხადების ვადები
საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა ესპანურ ენაში (DELE) 2020
15 სექტემბერი, 2020
საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა ესპანურ ენაში (DELE) 2020
 სიახლე სოციალურად დაუცველ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ
14 სექტემბერი, 2020
სიახლე სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ
რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე
11 სექტემბერი, 2020
რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა
ბანერები