ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ბერლინის გამომცემლობა „კადმოს კულტურფერლაგმა“ ილიაუნის პროფესორების ავტორობით საქართველოს შესახებ წიგნი გამოსცა
ახალი ამბები
ბერლინის გამომცემლობა „კადმოს კულტურფერლაგმა“ ილიაუნის პროფესორების ავტორობით საქართველოს შესახებ წიგნი გამოსცა
შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები
ახალი ამბები
შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები
გარე მობილობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ახალი ამბები
გარე მობილობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე
მიღება ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ბანერები