ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხედვა

ხედვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2024 წელს იქნება საქართველოსა და რეგიონში წამყვანი და სწრაფად მზარდი კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით ქმნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების, მაღალი ხარისხის სასწავლო- საგანმანათლებლო პროცესებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის საფუძვლებს. 

ბანერები