ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

მხატვრული ტექსტის ანალიზი და ინტერპრეტაციის საფუძვლები

ფასი: 4.60
ISBN: 978-9941-9117-9-8
ავტორი: ნინო თევდორაძე
ენა: ქართულ
გამოცემის წელი: 2010
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 207

 

აღწერა:

წიგნი განკუთვნილია ფილოლოგიური პროფილის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან ინგლისურ ენასა და ლიტერატურას. წიგნის კონცეფცია ეყრდნობა თანამედროვე ინტერდისციპლინარულ მეთოდოლოგიას, რაც გულისხმობს თანამედროვე ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნეობითი და კულტუროლოგიური მონაცემების სინთეზურ განხილვას. გასაანალიზებელი მასალა წარმოდგენილია თანამედროვე ინგლისურენოვანი მცირე პროზით.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები